top of page

ENERGETICKÝ AUDIT DODÁVEK (EAD)

Naší hlavní službou je kombinace řízení obchodu a spotřeby elektřiny a plynu mezi Vámi jako spotřebitelem a druhé straně obchodním dodavatelem a distributorem. Zaměřením na tyto priority ovlivňujeme dva základní ukazatele, které optimalizují výši Vašich nákladů na komoditu. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem v oblasti Energetiky nabízíme ideální mix kontroly spotřeby a řízení obchodu.

Získejte kontrolu nad spotřebou
Čtyři kroky k CET

 

1.

Energetický audit dodávek (EAD)

Audit komoditních dodávek je určen k identifikaci potenciálu úspor v odběrných místech, přes které probíhá účtování  spotřeby elektřiny a plynu. Výsledná účtovaná cena se skládá z plateb za transport komodity do odběrného místa (platby za distribuci) a z části obchodní (cenu za komoditu).Výsledkem auditu je doporučení úprav v ráci stávajícího účtování s přímým dopadem do aktuálních cen.

2.

Co dál ?

Pokud audit indentifikuje chybně nastavené parametry, je potřeba provést změny v nastavení u dodavatele a distributora. Změny nastavení smluv si pak můžete provést sami, nebo s námi navázat spolupráci a objednat si službu CET.        

3.

CET (Control Energy Trade)

Službou CET přebíráte  kontrolu nad odběrnými místy a řídíte komunikaci s dodavateli a distributory. Služba probíhá na základě plné moci , která nám zajišťuje přístup k aktuálním datům spotřeby a množnost přímé komunikace s účastníky trhu. Rozsah plném moci se vztahuje na komunikaci, jednotlivé úpravy a změny v nastavení jsou prováděny pouze po vzájemném odsouhlasení. 

4.

Servis běží.

Máte odborníka na energie, pravidelný mesíční reporting, komunikace s dodavateli a distributori, příprava nákupního modelu. Hledání dalšího potenciálu v souvislosti s vývojem spotřeby a legislativy. Budete rozšiřovat výrobu, měnit příkon, zvedat, případně snižovat kapacitu, chystáte se instalovat FVE. To vše vyžaduje dovednosti , které teď máte k dispozici.   

bottom of page