top of page

Jak snížit náklady na energie

Audit dodávek

  1. Analýza struktury ceny za komoditu (cena za distribuci a cena za komoditu).

  2. Kontrola faktur za dodávky energií.

  3. Identifikace možných úspor v rámci stávajícího smluvního vztahu

  4. Zhodnocení stávajícího přístupu-doporučení

Úsporná opatření

  1. Výměna technologie

  2. Změna způsobu vytápění

  3. Snížení tepelný ztrát

  4. Změna charakteru spotřeby

  5. Vlastní výrobní zdroj (FVE, Kogenerace)

bottom of page